TOP

- Một bản cài đặt có thể chơi được tất cả các cụm máy chủ của Mu Việt nên bạn không cần phải tải nhiều lần.

Bản cài đặt FULL đầy đủ Không Âm Thanh

Máy Chủ Link Download Dung Lượng
Link VDC 1 Click Vào Đây Để Tải 380 MB
Link VDC 2 Click Vào Đây Để Tải 380 MB
Link VDC 3 Click Vào Đây Để Tải 380 MB
Link FshareClick Vào Đây Để Tải 380 MB
Link VDC 4 Click Vào Đây Để Tải 380 MB

Patch Âm Thanh với các bản Season 6

Máy Chủ Link Download Dung Lượng
Link Fshare)Click Vào Đây Để Tải200 MB
Link USClick Vào Đây Để Tải200 MB

Các phần mềm hỗ trợ bắt buộc

Máy Chủ Link Download Dung Lượng
Teamviewer, Hỗ trợ từ xa Bấm để tải và pm BQT để hỗ trợ Sửa lỗi4 MB
Visual C++ 2012 (x86)Click Vào Đây Để Tải6 MB
Microsoft Visual C++ 2010(x64)Click Vào Đây Để Tải5 MB
.net Framework 4Click Vào Đây Để Tải48 MB

Mu Việt