Bạn thấy Web MU Việt thế nào?

Rất đẹp

Bình thường

Cần cố gắng

Hãy giữ gìn sức khỏe, chơi game một cách điều độ.Dành cho 18+
Download Download
YÊU CẦU HỆ THỐNGYÊU CẦU HỆ THỐNG
  CPU RAM HỆ ĐIỀU HÀNH GRAPHIC CARD
TỐI THIỂU Pentium III 550 Mhz 256 MB hoặc cao hơn Win9X hoặc cao hơn Yêu cầu Card đồ họa 3D
( DirecX 8.1 hoặc cao hơn)
ĐỀ NGHỊ Pentium 4 1.8 Mhz
hoặc cao hơn
512 MB hoặc cao hơn WinXP Yêu cầu Card đồ họa 3D
( DirecX 8.1 hoặc cao hơn)
Bản Full
      DOWNLOAD
Mu Binh Minh Ban Full(Toc do cao)
Mu BinhMinh Ban Full(Toc do cao)
Mu Binh Minh Ban Full(Toc Do Tot)
Mu Bnh Minh Ban Full(Toc Do Trung Binh)
Mu Bnh Minh Ban Full(Toc Do Trung Binh)
WinMU
Bản cập nhật
      DOWNLOAD
CÔNG CỤ HỔ TRỢCÔNG CỤ HỔ TRỢ
      DOWNLOAD
DirectX 9.0c