KeepPoint Như Nước Ngoài, Item Mới Lạ

Bình Minh


- Keep Point
- Exp 9999x

Việt Long


- OPEN BETA : 21/09/2014
- Sự Kết Hợp Mu-Võ Lâm
- Reset Ko Tốn Ngọc
- Item Hiếm, Chơi Khó

Thiên Việt


- Non Reset
- Ra mắt tháng 10