Để Phát Triển Mu Bình Minh

Bình Minh


- Keep Point
- Exp 9999x

Việt Long


- Alpha Test 13h 26/7
- Open 13h 01/08
- Không Rs Vip
- Item Exl hỗ trợ trong Game

Thiên Việt


- Non Reset
- Ra mắt tháng 9