KeepPoint Như Nước Ngoài, Item Mới Lạ

Bình Minh


- Keep Point
- Exp 9999x

Việt Long


- Item hiếm,Cày Khó
- Tặng Key Full 15 Tân Thủ
- Reset Ko Tốn Ngọc
- Item Exl hỗ trợ trong Game

Thiên Việt


- Non Reset
- Ra mắt tháng 9